Mám zájem

Bezpečnost při kácení stromů


Bezpečná vzdálenost: alespoň dvojnásobek výšky stromu

Než začnete kácet, přesvědčte se, že se ve vzdálenosti odpovídající alespoň dvojnásobku délky stromu, který máte v úmyslu pokácet, nevyskytují žádní lidé. Vy a váš spolupracovník musíte mít na sobě ochranné oblečení a vesty výrazných barev, abyste byli dobře viditelní jeden pro druhého a také pro kolemjdoucí.

Jak daleko strom dosáhne

Při kácení stromů poblíž budov je často důležité mít pod kontrolou jak směr kácení stromu, tak dosah pokáceného stromu. Jednou z možností je s pomocí jednoduchých geometrických principů určit na zemi bod, který poskytne rovnostranný a pravoúhlý trojúhelník, jehož vzdálenost od stromu bude odpovídat výšce stromu. Tento postup lze aplikovat s pomocí dřevěného kolíku. Podržte kolík tak, aby vzdálenost od vašich očí odpovídala délce kolíku a aby byl úhel mezi dvěma stranami trojúhelníku přímý. Vaše oko by mělo být v ideálním případě ve stejné výšce jako pařez.

Kácejte v přirozeném směru pádu, je-li to možné

Většina stromů má přirozený směr pádu. Ten je ovlivněn sklonem stromu, tvarem větví a množstvím sněhu v koruně (větve pokryté sněhem). Pokud si nejste sklonem stromu jisti, odstupte od stromu o kousek dál a zkontrolujte pomocí olovnice.

Mezi faktory, které ovlivňují kácení, patří naklonění stromu, tvar stromu, jeho délka a průměr, trouchnivění stromu, sklon země, směr větru, venkovní elektrické vedení, silnice a budovy.

Jsme Vám k dispozici
775 22 33 01
info@mohelnickesluzby.cz
IČ: 03388034
TOPlist